zdjęcie

Tomasz Schoen

Zakład Matematyki Dyskretnej
Wydział Matemaryki i Informatyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu


pok. B3-31, tel. 8-295-395
Dyżury w semestrze zimowym:
poniedziałki  12:30-13:30
czwartki 10:00-11:00
Inne terminy po uzgodnieniu mailem.


Lista publikacji (publications)

Kilka ostatnich prac w formacie PDF (a few recent papers)


Additive combinatorics

Seminarium-4